บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด

เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทางด้าน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดด้านการประหยัดพลังงาน เครื่องมือวัดความเป็นฉนวน เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน เครื่องมือวัดระยะ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่ เครื่องมือสอบเทียบ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่นFluke , Fluke calibration, Rotronic, Additel, CTRL และอื่นๆ

บริษัท ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับภาคอุตสาหกรรมโดยบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบคุณภาพ GMP , HACCP, ISO/IEC 17025 ,ISO9000, ISO/IEC 17020, ISO 22000 เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ครบวงจร ราคาแบบมิตรภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ
ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์

เครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ ฟีนิกซ์ อินสทรูเม้นท์ สามารถให้บริการคลอบคลุมในด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ Hot Air Oven, Incubator, Water bath, Furnace, Auto clave แบรนด์ Memmert และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆอาทิ เครื่องแก้ววัดปริมาตร และ วัสดุสิ้นเปลืองในงานห้องปฏิบัติการ ตลอดจนบริการที่ครบวงจรในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับภาค อุตสาหกรรม โดยให้บริการที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพ เพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 17025 บริการฝึกอบรมบุคลากรสำหรับระบบคุณภาพ และ ทางด้านเทคนิค โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์สูงในแวดวงห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาและดูแลการสอบเทียบเครื่องมือในระบบคุณภาพอีกด้วย

สำหรับด้านความปลอดภัย

บริษัท ฟีนิกซ์อินสทรูเม้นท์ จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ แบรนด์ NECTEC เพื่อเป็นการคัดกรองและควบคุมพนักงาน ขับรถ หรือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเครื่องมือสำหรับป้องกันความปลอดภัยสำหรับบุคคล ของ เจ้าหน้าที่ในโรงงาน เช่น หมวกเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ แว่นตา ถุงมือ รองเท้า ที่ปิดหู สำหรับงานเซฟตี้ชุดตรวจสารเสพติด ต่างๆอย่างครบวงจร